Địa chỉ

03 phút đi bộ từ ga JR Shin-Ookubo

07 phút đi bộ từ ga JR Ookubo

 

Tên trường Trường Nhật ngữ Midream
Địa chỉ 2-7-11 Hyakunincho Shinjuku-ku Tokyo 169-0073 JAPAN
Điện thoại +81-3-3368-4931

Ảnh khu vực xung quanh trường