Chi phí (từ 04/2014-03/2015)

Với visa học sinh

JPY Hồ sơ Phí nhập học Học phí Trang thiết bị Tổng số
06 tháng 20,000 50,000 300,000 60,000 430,000
09 tháng 450,000 580,000
01 năm 600,000 730,000

Cách thức thanh toán

1. Chuyển khoản học phí vào tài khoản ngân hàng của nhà trường sau khi đã nhận được chứng nhận tư cách cư trú

 

2. Nếu visa học sinh bị từ chối, nhà trường hoàn trả tiền học phí và phí trang thiết bị. Tuy vậy, phí kiểm tra hồ sơ và phí nhập học sẽ không được hoàn trả.

 

3. Bất cứ yêu cầu hoàn trả học phí nào cũng sẽ không được chấp nhận sau khi khóa học bắt đầu.

 

 

Thông tin tài khoản nhà trường

Tên ngân hàng: MIZUHO BANK,LTD.

Chi nhánh: TORITSUDAIGUKU-EKIMAE BRANCH

Địa chỉ chi nhánh: 1-26-15 TAIRAMACHI MEGURO-KU TOKYO JAPAN

Số điện thoại chi nhánh: +81-3-5701-6701

Số chi nhánh: 133

Số tài khoản: 1346698

Tên chủ tài khoản: MIDREAM SCHOOL

 

Khóa ngắn hạn

JPY Học phí Trang thiết bị Tổng cộng
01 tháng 42,000 15,000 57,000
02 tháng 84,500 99,000
03 tháng 115,000 130,000

Có thể thanh toán sau khi đến Nhật