Tìm việc làm thêm

Về tìm việc làm thêm

Học sinh, sinh viên được phép làm việc 28 giờ/tuần.

JPY 06 tháng 01 năm Thu nhập
Học phí: 390,000 705,000 Thu nhập trung bình: 1,050JPY/giờ
Thuê nhà: 270,000 540,000
Đặt cọc: 90,000 90,000 Giờ làm việc tối đa: 28 giờ/tuần
Utility: 36,000 72,000
Điện thoại: 21,000 42,000 Tổng thu nhập: 1,058,400JPY(9 tháng)    
Đi lại: 30,000 60,000
Ăn uống: 180,000 360,000
Chi tiêu: 60,000 120,000

 

Tổng cộng:

 

1,077,000JPY

 

1,989,000JPY

 

Ngân sách năm: 930,000JPY

Tìm việc làm thêm

  Nắm bắt được nguyện vọng của du học sinh, thông tin tìm kiếm việc làm được cung cấp đầy đủ ngay tại máy tính dành cho học sinh và bảng thông tin của nhà trường để học sinh có thể cập nhật thông tin một cách dễ dàng bất cứ lúc nào.

  Với sự tư vấn của nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ nhân viên nhà trường, học sinh của trường Nhật ngữ Midream sẽ không phải quá lo lắng về vấn đề tìm việc làm thêm.

 

Hỗ trợ cuộc sống tại Nhật Bản

   Thấu hiểu sự khó khăn của học sinh do ngôn ngữ còn hạn chế, trường Nhật ngữ Midream với đội ngũ nhân viên đến từ nhiều quốc gia (có nhân viên người Việt Nam) quan tâm và giải quyết bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong cuộc sống hàng ngày của học sinh.

   Học sinh của trường không cần phải lo lắng về việc đăng ký điện thoại di động, mở tài khoản ngân hàng hoặc các hồ sơ thủ tục nào khác. Hãy hỏi chúng tôi về bất cứ điều gì mà bạn còn chưa nắm rõ.